Karin Bengtsson, VD Kista Science City

Kistas innovationsarbete

Karin Bengtsson, VD för Kista Science City AB

Berätta mer om innovationskraften i Kista och Kista Science City. Växer idéer extra väl här?

”Kista är byggt på idén om att jobba tillsammans, att utveckling kan ske snabbare i ekosystem än individuellt. Här finns en tradition av att jobba tillsammans mellan akademin, näringslivet och det omgivande samhället. Det är en del av Kistas historia, men blir ännu viktigare framåt. För att vi ska kunna ta oss an de stora samhällsutmaningar vi står inför behöver vi jobba tillsammans i ekosystem där olika aktörer bidrar med sin kunskap och expertis. Tack vare att alla aktörer finns i Kista är det möjligt att få till samarbeten mellan studenter, små och stora bolag, samarbeten som på riktigt kan bidra till samhällsutveckling.”

Vilka drivkrafter och goda exempel inom framtidens smarta teknik finns det här?

”Teknik och nya teknikplattformar är grunden för mycket av den utveckling som finns i Kista, 5G och numer även 6G är en sådan drivkraft och exempel på inovationsplattform som öppnar upp för nya samarbeten mellan branscher och aktörer. Även inom energiområdet sker mycket spännande utveckling i Kista.
Sen finns en enorm drivkraft i de talanger vi har här – allt från studenterna på KTH och Stockholms universitet till de gymnasie- och yrkeshögskolor som också är en del av Campus Kista.”

Har du något särskilt fint Kista-minne, något som gjort extra starkt intryck på dig?

”Terminsstarten för alla studenter är alltid något speciellt och att få välkomna dem till Kista! Det finns en sån framtidstro och potential, särskilt kul är det att vi attraherar så många internationella studenter och talanger till Kista!”