Så ska Kista utvecklas i en hållbar riktning

Just nu pågår Kista Gallerias största förändring någonsin. Här berättar Veronica Palmgren, Urban Development Director på Citycon, om utvecklingen som ska göra Kista mer tryggt och trivsamt. Både ur ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Hur bidrar projektet till social hållbarhet på lokal nivå?

I Kista har vi två högskolor med 6000 högskolestudenter, 12 grundskolor och sex gymnasieskolor i området. Det faller sig naturligt att vi vill ge unga människor en meningsfull fritid och en framgångsrik framtid.

Det starka grannskapet

En av Citycons starka ledstjärnor inom hållbarhet är att bygga starka grannskap och vår målsättning är att det alltid ska vara tryggt och attraktivt att vara, arbeta och bo i våra centrum.

Samverkan är nyckeln för att ta tillvara på alla de potentialer och utvecklingsmöjligheter som gror i området.
Här är centrum en samlingsplats för området som kan lyfta fram utbildningens spetskompetenser och innovationer. Bland annat har vi flera samarbeten med KTH där studenter involveras i stadsutvecklingsfrågor, vi samverkar med KTH Mentorspace och medverkar till att lyfta fram studenter som förebilder på plats i vårt centrum så våra besökare ser vad som sker i Elektrum.

Vi deltar också aktivt med Kista Science City i olika forskningsprojekt kring mobilitet som är en viktig fråga för Citycon ur flera hållbarhetsperspektiv. Det ska vara attraktivt att välja hållbara resesätt till våra centrum och i just Kista forskar och experimenterar man mycket på framtidens mobilitetslösningar. Vi verkar även för att fler ska välja att resa kollektivt till Kista redan idag och tillsammans med Region Stockholm, Polisen, Stockholms Stad, tåg- och bussoperatörerna samverkar vi löpande för att våra stationsområden ska vara attraktiva och trygga. En gång om året genomför vi också en trygghetsdag tillsammans på busstorget.

En meningsfull fritid och framgångsrik framtid

Med så många unga som bor och studerar i grannskapet faller det sig naturligt att vi vill ge unga människor en meningsfull fritid och en framgångsrik framtid. Genom att samarbeta med lokala aktörer som Stockholms Stad, Muslimska föreningen, Fryshuset och Svenska kyrkan arrangerar vi allt från Sommar på torget till Kista-loppet. Aktiviteter som stärker och berikar ungdomarnas fritid i Kista.

Bridge är ett annat samarbete för att få in fler lokala entreprenörer inom handel till Kista. Här samverkar vi med grundarna till Bling och Womenisa, affärsnätverk som vänder sig till blivande och etablerade entreprenörer i Järvaområdet och nu även växlar in riskkapitalet i grannskapet via initiativet Shift.
Lokalen Bridge har flera funktioner. Dels samlas entreprenörerna och utbyter erfarenheter, får rådgivning och vägledning, kan arbeta i en co-working del och dessutom visa upp och sälja sina varor i en av Sveriges mest välbesökta gallerior. Tanken är att ha en testbädd för framtida handlare eller producenter.

I Kista finns Jobbtorget som arbetar med att hjälpa arbetslösa med rådgivning mot arbete och studier men även att matcha kandidater med jobb i näringsliv och Stockholms Stad. Här jobbar vår centrumledning och med att sprida informationen till alla arbetsgivare i gallerian som behöver arbetskraft vilket har skapat många nya arbetstillfällen för de som bor i närområdet.

I framtiden vill vi växla upp det som är unikt och som gallerian är känd för; matentreprenörerna och de internationella köken. Vi verkar därför att en gymnasielinje med livsmedel- och serviceinriktning ska etablera sig i ett nytt kvarter vid torget. Det ger eleverna en utbildning som är efterfrågad i Kista och som gör att man kan praktisera och ge sig ut i arbetslivet i närområdet. Förutom gallerians stora mattorg och många restauranger finns det nio hotell i Kista som behöver arbetskraft och praktikanter.

Grannsamverkan för en stadsomvandling

Samverkan ligger verkligen i Kistas DNA och när det gäller en stadsomvandling av Kistas storlek där så är samverkan mellan de aktörer som verkar för utvecklingen en hörnsten. I Kista samverkar Citycon med Regionen kring utvecklingen av tvärbanan och verkar också för en framtida upprustning av busstorget. Tillsammans med stadsdelen arbetar vi för att våra torg och stråk utanför gallerian ska vara trygga och attraktiva med olika aktiveringar. Vi samarbetar också med ett flertal privata fastighetsägare kring olika gemensamma frågor som påverkar stadsomvandlingen. Ibland handlar det om att genomföra en aktivitet tillsammans och andra gånger hjälps vi åt att sätta en gemensam utvecklingsagenda.

Det gröna landskapet

Hur planerar ni att utveckla en mer hållbar miljö i Kista?

Kista är ett område som är omgivet av naturreservat och grönområden. Men när man kommer in i Kista med tunnelbanan eller när man befinner sig i stadskärnan syns det inte. Därför har vi påbörjat ett omfattande arbete med att ta grönskan till nya höjder. Just nu pågår därför ett av Europas största rewilding-projekt på taken i Kista tillsammans med några av Sveriges bästa entreprenörer inom området. Det kommer bli en banbrytande takodling som tar kraft från Järvafältets blommor och växter.

Lyckas vi genomföra det här så skapar vi stora skillnader. Inte bara för den lokala upplevelsemiljön och den biologiska mångfalden. Det skapar även helt nya möjligheter för att förbättra klimatet och energiförbrukningen i Kista Galleria. Vi sänker behovet av uppvärmning, skapar kylning på sommaren och kan fördröja dagvattenhanteringen.

Vad arbetar ni med just nu?

Just nu har vi börjat etablera en testyta på taken med växter och liknande ängsblommor från det närliggande Järvafältet som växer fint. Vi genomför också en mängd tekniska studier av takens bärighet men också ytskiktens status. Att anlägga grönska på taken kommer påverka det som ligger under och det är viktigt att vi gör rätt från början. Det handlar också om att förstå hur vi ska ta omhand om det gröna på taken på ett bra sätt så inte växterna dör efter en kort tid eller får fel växtförhållanden.

Vi är också i planeringsfasen för en stor renovering av våra studenters gårdar som kan bli klara redan 2023. Målsättningen är både att öka trivseln på gårdarna men även möjliggöra för egna planteringar. Vi projekterar även ett landmärke som kommer synas för alla som kommer till Kista med tunnelbanan. Här plockar vi fram profilbokstäver som tillsammans bildar ”Kista”. Dessa kommer fyllas med klätterväxter som tar form kring bokstäverna och växa fram i takt med projektet.

Återbruk i centrum

Kunderna har sedan länge blivit allt mer konsumtionsmedvetna. Har ni några second hand-koncept i gallerian?

Citycon var tidigt ute med att skapa plats för second hand i våra centrum eftersom det är något som efterfrågas av många. Stadsmissionen i Liljeholmen, Andra varvet i Högdalen och Myrorna i Jakobsberg är några exempel.

I den norra delen av gallerian vill vi nu skapa ett kluster för återbruksaktörer men även andra spännande hållbarhetskoncept som ännu inte nått en bred marknad.
Den första etableringen är Matmissionen som är stadsmissionens sociala matbutiker som bidrar till minskat matsvinn. Matmissionens utbud består uteslutande av matsvinn som doneras från dagligvarubranschen. Varje Matmissionen-butik uppskattas kunna rädda upp till 1000 ton matsvinn årligen.
Butikerna erbjuder även arbetsträning för de som vill in på arbetsmarknaden.

Återbruk vid renoveringen

Att renovera kan göras på olika sätt och där har Citycon har valt en väg där vi river så lite som möjligt och återbrukar där så är möjligt. Vid renoveringen av Kista-gången och mattorget M.E.E.T 2021/2022 har vi exempelvis gjort eller gör följande:

Golven slipas om och behandlas med beläggning som ska underlätta städningen. De svarta mönsterpartierna som är infällda är kanske inget vi hade valt idag men vi låter det hellre vara än att lägga in nytt.

De svarta stenskivorna i kundgångarna tapetseras över med slittåliga tapeter i varm kulör och ovanför målar vi med samma varma ton.
Vissa väggsektioner jämnas till och befintliga butiksentrépartier målas i ny kulör. Minimerat rivningsjobb.

Entréerna till vårdinrättningarna som nås från Kistagången har ramats in med trä.

I trapphusen har vi skapat nya fondväggar i trä och använt fototapeter med lokala motiv från naturreservaten i Järva.
Hissarna har ansiktslyfts med folieringar med bilder från naturreservaten. Allt annat har målats om. Golven har slipats om och armaturer behållits.

Alla ljusgårdar har fått ny träbeklädnad och ny energisnål LED-belysning. Inget gammalt rivs.

Befintliga takplattor behålls i huvudsak. I vissa sektioner i kundgångarna byts spegelkassetter till grön träull från nordisk leverantör i olika mönster som också är akustikdämpande. Ny energisnål LED-belysning.

Vi har satsat på nytt med sittmöbler i gångarna och på mattorget M.E.E.T som fått nya möbler från svenska fabrikörer. De gamla möblerna har vi återbrukat då vi färgat om vissa pallar som återanvänds i den uppdaterade inredningen. Befintliga vita bord har flyttats till nya sittgrupperingar i andra delar av M.E.ET.

 

 

Johan Paju och Maria Gudmundsson Paju

”Att göra taken gröna kan ge Kista en ny, stor grönyta mitt i den täta bebyggelsen som bidrar till områdets biologiska mångfald.”

Läs mer om gröna tak i intervjun med Johan Paju och Maria Gudmundsson Paju, landskapsarkitekter på Paju Arkitektur.

Läs mer