Stadsutvecklingen blir Citycons största satsning någonsin i Kista.

Kista har alltid varit en av Stockholms främsta mötesplatser. Här har kollegor, vänner och familjer samlats för att dela upplevelser, gemenskap och vardagsögonblick. Här finns mångkultur och innovation. Och så vill vi även att framtiden ska se ut.

20 miljarder

Planerar Stockholms Stad, de privata aktörerna och universiteten att investera i fastigheter, offentliga miljöer och projekt för att utveckla hela Järva.

10 000 kvm

Gröna tak ovanför Kista Galleria – Europas största rewildingprojekt

65 000 kvm

Om- och tillbyggda ytor intill Kista Galleria

2021 Renovering av Kistagången

De senaste två åren har vi investerat 100 miljoner i den invändiga moderniseringen av gallerian – som en del av Kista Gallerias utvecklingsresa. Kistagången har fått ett ansiktslyft där varmare färger, bättre belysning, trä och grönska varit ledstjärnor för interiören.

Järvafältet flyttar in

I Kista Galleria finns norra Stockholms största primärvårdskluster.
För att göra platsen mer välkomnande har vi gett klustrets entréer en grönare prägel. Trapphusen och hissarna har därför dekorerats med fotografier från det närliggande Järvafältet. Här kan besökare skanna QR-koder och få inspiration och kunskap om det rika naturlivet som finns i närområdet. Ett samarbete som genomförts tillsammans med Stockholms stad och fotografen Johan Pontén.

2022 Utgångspunkten för Kista Galleria

I Kista Galleria finns Sveriges första och största foodcourt, M.E.E.T. Här samlas vänner, kollegor och familjer för umgänge från morgon till kväll och varje dag serverar våra restauranger 6000 måltider. Nu har foodcourten fått en varmare känsla med ny interiör och nya sittytor som stärker och förhöjer restaurangkänslan. Ett lyft som gjort M.E.E.T. till en trivsammare plats att umgås på.

En modern galleria

Kista Galleria moderniseras genom att delas upp i olika kvarter med tydliga kluster som samspelar väl med sin omgivning.

Som en del av detta har Systembolaget öppnat en ny och modernare butik. Deichmann öppnade i nya lokaler med sitt senaste butikskoncept.

2023 Modeboulevarden renoveras

Gallerians kluster för mode och skönhet renoveras, för att bli en inspirerande plats för besökarna. Varmt, ljust och välkomnande med plats för både inspiration och återhämtning.

(Visionsfilm: Franz Design)

Ett grönare Kista

Efter att vi under 2022 har odlat fram grönska på en mindre provyta och genomfört tekniska studier, planeras att under 2023 ta nästa steg för att förvilda Kista Gallerias taklandskap med Järvafältets lokala blommor och växter.

Ett nytt grönt landmärke

Som en del av våra gröna taklandskap kommer ett landmärke för Kista Galleria ta form. Profilbokstäver som bildar ordet ”Kista” kommer att fyllas med klätterväxter som kommer att ta växa i takt med projektet. Landmärket kommer att vara synligt för alla som kommer till Kista med tunnelbanan.

(Visionsbild: BSK Arkitekter)

2026 Byggstart nytt kvarter Kista Torg

I ett nytt kvarter vid Kista Torg vill vi anlägga en gymnasieskola med mat- och serviceprofil i 2,5 våningar med bostäder på taket. Vi ser gärna att skolan är uppglasad med caféer och entréer i markplan som aktiverar gaturummet i 270 grader.

Totalt sett skapar vi ca 300 nya lägenheter i centrumkärnan i våra två nya kvarter med fina gemensamma gårdar i taklandskap. Lägenheterna vid Kista Torg anpassar vi för familjer som vill hyra moderna centrumnära lägenheter.

(Visionsbild: CAMPUS Arkitekter, visionsfilm: Wec360)

Byggstart nytt kvarter mot
Kista busstorg/Brandesgången

I den norra änden av Kista Galleria vill vi skapa ett till kluster för hälsoaktörer med upp till tre våningsplan med bostäder ovanpå, både bostadsrätter och hyresrätter.
Genom nya lokaler för hälsoaktörer gör vi plats för fler hyresgäster och stärker positionen som störst på primärvård i norra Storstockholm.

Med en befolkningsökning i grannskapet på upp till 40% fram till 2030 kommer det krävas fler vårdgivare och aktörer som förebygger hälsoproblem på olika sätt.

(Visionsbild: BSK Arkitekter)

2028 Inflytt etapp 1 i bostäder och lokaler

(Visionsbild: BSK Arkitekter)

2030 Ombyggnationen är klar — för denna gången

(Visionsbild: Wec360)

Stadsutveckling i Kista Galleria med omnejd

Just nu investeras det 20 miljarder för att utveckla hela Järva med med fastigheter, offentliga miljöer och projekt. En satsning som sker utefter en gemensam handlingsplan mellan staden, de privata aktörerna och universiteten i området.

Kista busstorg

Här passerar dagligen 56 000 resenärer och ett 20-tal busslinjer. Vi föreslår åtgärder och investeringar för att skapa en mer trygg och attraktiv ankomsthall till Kista Centrum, Kista Galleria, kontoren, akademierna och det globala ICT-klustret. Möjlig start 2024. I samverkan med staden och andra aktörer vill vi skapa ett långsiktigt hållbart resecentrum med grönare, mer upplysta och inbjudande miljöer.

(Visionsbild: BSK Arkitekter, visionsfilm: Wec360)

Tvärbanan – Kistagrenen, station Jan Stenbecks Torg

Kista är ett av Stockholms mest betydelsefulla utvecklingsområden. I takt med att området växer med arbetsplatser och bostäder, planeras en utbyggnad av Tvärbanan med en Kistagren. Grenen kommer sträcka sig från Norra Ulvsunda i Bromma till Kista och ansluter sedan till Helenelund i Sollentuna. Beräknas vara klar under 2025.

(Visionsbild: Treeline)

Södra Torget

För Södra Torget föreslår vi ett levande aktivitetstorg för sport, fritid, rekreation och underhållning.

(Visionsbild: BSK Arkitekter, visionsfilm: Wec360)

Översiktsbild
Kista Galleria 2030

Fram till år 2030 kommer Kista Galleria med omnejd att ha utvecklats med nya moderna byggnader, gröna takmiljöer, mer livfulla och attraktiva torg och ett karaktäriserande Kista-landmärke.

Det är en stadsutvecklingssatsning i miljardklassen som kommer att bidra till ett mer tryggt och trivsamt Kista.

(Bild: BSK Arkitekter)