Johan Paju och Maria Gudmundsson Paju

Gröna taklandskap i Kista

Johan Paju och Maria Gudmundsson Paju, landskapsarkitekter, Paju Arkitektur

 

Berätta mer om projektet med gröna tak och samarbetet med Citycon. 

”Vi blev kontaktade av Citycon hösten 2020 för att lägga en vision tillsammans för ett grönare mer levande Kista. 

Vi har lång erfarenhet av att jobba fram levande stadsmiljöer som utgår från att koppla upp sig på det omkringliggande naturlandskapet. Vi har tidigare bland annat skapat konceptet för, ritat och byggt det första storskaliga landskapstaket i Stockholm, Urban Deli´s takpark på Sveavägen 44. Med erfarenheter från många sociala stadsnaturprojekt tar vi nu klivet vidare tillsammans med Citycon och Kista Galleria för att skapa en helhetsmiljö som för tillbaka livsmiljöer (habitat) och gröna kopplingar i den urbana stadsväven. Vi ser en stadsnatur för människor och många arter att utvecklas över tiden i Kista.”

Vad kommer att vara unikt med just Kista Gallerias gröna tak? 

”Kista Galleria är stor med en enorm takyta på över ett hektar! Genom att göra taken gröna kan Kista få en ny, stor grönyta mitt i den täta bebyggelsen som kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i området. Kista Galleria ligger strategiskt för att koppla samman grönstruktur i stadsbebyggelsen och med gröna tak kan Kista Galleria bli en länk, en ”stepping stone”, i det stora landskapet. Dessutom kommer takgrönskan att bli synlig från både tunnelbanan och byggnaderna runt omkring vilket ger en grönare upplevelse i Kista. Det som blir unikt för Kista Galleria är just dess storlek och att man har ambitionen att vända ett kargt hårdgjort tak till levande natur med stor variation efter sina förutsättningar.” 

Hur ser ni på behovet av taklandskap, framtiden för stadsgrönska och hållbara städer? 

”För att vi ska lyckas med att göra våra städer hållbara är gröna taklandskap en bra komponent. Men för att gröna taklandskap ska kunna bidra till den hållbara staden är det viktigt att de åtgärder som görs för naturen är långsiktiga och kan kopplas upp på det omkringliggande landskapet. Det är också viktigt att välja växter som passar i taklandskapet så att de bidrar till hållbarheten och inte kräver extra resurser för skötsel. De bästa växterna på taket är de som skulle vilja vara här. Vad skulle spontant börja växa här om jordmånensbildningens processer fick styra över tiden? Lita på naturen – det vilda, naturens eget sätt är det bästa.”

Där behov finns för att skapa mervärden för lokaler och program kan man också utveckla vistelseytor i det vilda taklandskapet